W dniu 20 września 2020 r. na terenie Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele oraz Państwa Pawliszynów (gm. Świerczów) odbędzie się III Babski Marsz Nordic Walking po karpia. 

Zgłoszenia:

a) przez internet - wypełnij FORMULARZ

b) telefonicznie - 510 097 041

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania z REGULAMINEM IMPREZY

W marszu przewidzieliśmy nagrody dla naszych uczestników, w podziale na trasy i kategorie wiekowe. A dla każdego upominek i poczęstunek rybny! 

Nagrody dla zwycięzców - bon upominkowy o wartości:

Trasa 8 km - dorośli:
- I miejsce - 300 zł
- II miejsce - 200 zł
- III miejsce - 100 zł

Trasa 8 km - dzieci
- I miejsce - 150 zł
- II miejsce - 100 zł
- III miejsce - 50 zł

Trasa 5,5 km - dorośli:
-I miejsce - 150 zł
- II miejsce - 100 zł
- III miejsce - 50 zł

Trasa 5,5 km - dzieci
- I miejsce - 150 zł
- II miejsce - 100 zł
- III miejsce - 50 zł

A dla każdego uczestnika - niespodzianka!

 

Zapraszamy! 

 

 

 


Podczas wydarzenia wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa i/lub filmowa na cele promocyjne wydarzenia, realizowana na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatorów. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku utrwalonego podczas kolacji przez Organizatora - zgodnie z przepisem art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1/. Zgoda, o której mowa powyżej jest udzielana nieodpłatnie i nie jest ograniczona terytorialnie ani czasowo.