Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" wspólnie z Gospodarstwem Rybackim "Markowe" oraz Kołem Namysłów Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, zaprasza na Zakończenie Lata z Karpiem, które jednocześnie będzie wydarzeniem inaugurującym obchody Święta Karpia w 2020 r. 

Impreza odbędzie się w Gospodarstwie Rybackim "Markowe" (gm. Wołczyn Brynica - Markowe), w dn. 30 sierpnia 2020 r. 

W ramach wydarzenia odbędą się m.in.:

- zawody wędkarskie dla dorosłych 

- warsztaty kulinarne

- pokaz kulinarny, zakończony degustacją. 

W roli głównej wystąpi KARP OPOLSKI z Gospodarstwa Rybackiego "Markowe". 

W związku z trwającą epidemią COVID-19, na terenie imprezy może przebywać maksymalnie 150 osób. Każda osoba, która chce uczestniczyć w wydarzeniu, jest zobowiązana do podpisania listy obecności oraz wypełnienia oświadczenia dot. stanu zdrowia, zgodnie z REGULAMINEM IMPREZY. 


ZAWODY WĘDKARSKIE 

Ogłoszenie o organizacji zawodów - do pobrania TUTAJ 

Zgłoszenia i informacje dodatkowe: 607 577 355

W zawodach może uczestniczyć łącznie 50 osób, liczy się kolejność zgłoszeń. 

Czas trwania zawodów: 7:30-14:00


WARSZTATY KULINARNE 

Zapraszamy na warsztaty kulinarne, przeprowadzone przez wybitnych Szefów Kuchni, podczas których nauczycie się filetować karpia oraz przygotować posiłek rybny, z zachowaniem zasady zero waste. Gwarantujemy świetną zabawę, dużą dawkę edukacji kulinarnej i smaczny posiłek przygotowany Waszymi rękami, pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych kucharzy. 

Zapraszamy łącznie 6 drużyn, maksymalnie 4 osobowych. Ze względu na trwającą epidemię, w jednej drużynie mogą uczestniczyć osoby, które mogą wspólnie pracować i konsumować przygotowany wspólnie posiłek. 

Warsztaty będą odbywały się w godz. 10:00 do 13:00.

Zgłoszenia na warsztaty: prosimy o wypełnienie ZGŁOSZENIA (liczy się kolejność zgłoszeń).


Podczas wydarzenia wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa i/lub filmowa na cele promocyjne wydarzenia, realizowana na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatorów. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku utrwalonego podczas kolacji przez Organizatora - zgodnie z przepisem art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1/. Zgoda, o której mowa powyżej jest udzielana nieodpłatnie i nie jest ograniczona terytorialnie ani czasowo.